Ve čtvrtek 26. 10. 2010 spustil CZ.NIC novou službu „MojeID“ v duchu motta „Jedno jméno, jedno heslo.“ Cílem je nabídnout uživatelům internetu pouhé jedno heslo, se kterým by bylo možné přihlášení ke všem službám na internetu: od diskusního fóra, přes oblíbené e-shopy až po bankovnictví…

V poslední kapitole shrnu službu MojeID. Má taková služba šanci na úspěch? Povede se v ČR něco, co se zatím jinde nepodařilo? Zamyslím se nad aktuálním stavem, potenciálem a možností rozšířením a využití do budoucna.

V minulých dílech jsem se zabýval službou MojeID obecně, zmínil jsem výhody a omezení pro uživatele i poskytovatele. Má tedy MojeID šanci na úspěch? Osobně si myslím, že ano.

Domnívám se, že CZ.NIC vzal celou situaci za správný konec
a řeší tak problém, který skutečně existuje.

Nyní jde o to, jak rychle se MojeID dostane ze začarovaného kruhu: uživatelé si nebudou vytvářet účty, pokud nejsou poskytovatelé, kde by mohli MojeID využít. Naopak poskytovatelé nebudou zavádět novou službu, pokud nejsou uživatelé, kteří by jí využili.
Prvním velkým tahounem by mohl být Internet Info (provozuje například portál Lupa.cz), který aktuálně pracuje na nasazení MojeID pro všechny své služby. Tím by se již brzy mohlo vše začít nabalovat – tzv. „efekt sněhové koule“.

Shrnutí výhod

Mám rád, když něco funguje stylem „výhra-výhra„. A zrovna v případě MojeID tomu tak je. Získává jak uživatel, tak poskytovatel. Ideální stav.

Uživatel

Uživatelé získají zejména jednotné přihlašování, odpadnou jim stále se opakující registrace. Svá data mohou snadno a centrálně aktualizovat a mají je pod kontrolou, a to včetně historie. Sami si určí, jaká data komu poskytnou.

Poskytovatel

Poskytovatelé se zbaví problematických pisálků, množství spamu a nerelevantních příspěvků, získají ověřená a aktuální data svých uživatelů. Celkově si sníží náklady na režie s řešením vzniklých problémů (zejména z důvodu neaktuálních dat).

Zavedení a používání MojeID je na straně poskytovatele i uživatele celkem
snadná a finančně dostupná záležitost.

Potenciál do budoucna?

MojeID má velký potenciál, který by se mohl brzy využít. Nabízí se možnost mikroplateb či jiného druhu platebního systému, který by byl jistě vítaným.

Postupně budou do profilu MojeID zadávány další údaje. Jaké, to ukáže čas a požadavky uživatelů či poskytovatelů. Mohlo by se jednat zejména o číslo kreditní karty, rodné číslo a další kontakty. Zde už ale bude MojeID možná narážet, protože z průzkumu CZ.NICu vzešlo, že za citelné údaje považuje 96% lidí právě číslo platební karty!

Diskutuje se problematické přihlašování na vysokých školách, kde je celá řada systémů, které spolu nejsou často kompatibilní. Navíc se zde pracuje s velmi citlivými daty v podobě studijních výsledků.

Další služby ála MojeID

Nabízí se otázka, zda nevzniknou další podobné služby jako je MojeID. Pravděpodobně ano, ale CZ.NIC má pořád své výhody, které není možné jen tak upřít. Další varianta služeb by mohla být navíc vítanou – bude více e-shopů, kde je možné se tímto způsobem přihlásit. Služby musí být samozřejmě mezi sebou kompatibilní.

Co by se mělo zlepšit?

Bude potřeba opravit řada chyb, které postupně vykukují na povrch. Zejména v otázce použitelnosti vidím celou řadu nedostatků, které je nutné včas napravit. Třeba důvod, proč musí mít profilová fotografie přesné rozměry 120×160 stále nechápu. Doufám, že opravy a doladění bude probíhat rychle. V této záležitosti má CZ.NIC připravenou mailovou adresu start@mojeid.cz, kam je možné svoje nápady a postřehy zasílat.

Počet poskytovatelů je nutné rozšířit. To bude klíčové v celé záležitosti. V době psaní tohoto článku podporuje přihlášení přes MojeID jen několik málo webů (seznam od CZ.NICu). S podporou OpenID je to trochu lepší.
Pokud můj oblíbený e-shop nebude podporovat MojeID, nezbývá mi stále nic jiného, než si ponechat původní jméno, heslo a způsob přihlašování. A mohu jim zaslat požadavek na technickou podporu.

Co se nevešlo

Ještě mě napadá pár věcí, které se mi do článku nějak nepovedlo zařadit.

  • Plán rozšíření MojeID, který si stanovil CZ.NIC je celkem skromný: do jednoho roka by chtěli mít alespoň 100 významných poskytovatelů služeb a desítky tisíc uživatelů.
  • Je možné také založit MojeID pro firmu. V tom případě je nutné vyplnit položky přesně podle obchodního rejstříku, jako korespondenční adresa se uvede sídlo společnosti. Dopis poštou dorazí na sídlo. Pro plnou validaci je nutný ověřený výpis z OR, podpis jednatele společnosti spolu s jeho OP (funguje to, mám firemní validovaný účet).
  • Za první tři dny provozu se zaregistrovalo již přes 1.000 lidí (viz. @CZ_NIC).
  • Webové prohlížeče mohou klasicky předvyplňovat tak, jak jsme zvyklí doposud (záleží na prohlížeči, jeho verzi, doplňku, apod.).

Seriál „Jak na MojeID“

Přečtěte si také další články v tomto seriálu o službě MojeID:

Jak na MojeID – představení
Jak na MojeID – z pohledu uživatele
Jak na MojeID – z pohledu poskytovatele
Jak na MojeID – závěrem