Ve čtvrtek 26. 10. 2010 spustil CZ.NIC novou službu „MojeID“ v duchu motta „Jedno jméno, jedno heslo.“ Cílem je nabídnout uživatelům internetu pouhé jedno heslo, se kterým by bylo možné přihlášení ke všem službám na internetu: od diskusního fóra, přes oblíbené e-shopy až po bankovnictví…

Třetí kapitolu věnuji pohledu na MojeID ze strany poskytovatele – tedy těch, kteří na internetu nabízí své služby. Nejčastěji půjde o provozovatele internetových obchodů, diskusních fór a dalších služeb… Pokusím se nastínit důvody, které poskytovatele vedou k zavedení služby MojeID. Co tím poskytovatelé získají a co ztratí?

Současný problém: neplatná data a chaoz

Základní problémy, se kterými se poskytovatelé setkávají a které MojeID řeší.

 • Problematičtí pisatelé a spam – zejména v případě diskusí či komentování příspěvků naráží poskytovatelé na celou řadu nerelevantních příspěvků, spamu a dalších nežádoucích příspěvků.
 • Další uživatelská jména – uživatelé často zapomínají svá hesla a uživatelská jména. Je tak běžnou praxí, že jeden uživatel vlastní několik uživatelských účtů.
 • Zastaralé údaje – údaje uživatele nejsou aktuální, což může působit problémy v případě, kdy je nutné uživatele kontaktovat (například končící doména). Pokud není jak uživatele kontaktovat, poskytovatel je bezmocný. S tím souvisí i chybné fakturování. V takovém případě naskakují režijní poplatky za vystavení nové faktury, komunikaci, apod.

Se službou MojeID jsou tyto problémy vyřešené a implementace je velmi jednoduchá.

Někteří poskytovatelé tento problém již zkoušeli řešit. Většina opatření je složitých, zdlouhavých a obecně náročných: a to jak časově, tak i finančně.

Zkoušeli zejména zasílat dopisy na uvedenou adresu, čímž si ověřují její funkčnost (např. Aukro). Jinou variantou je ruční schvalování žádostí – to ale často vedlo k velkým průtahům, zahlcením administrátorů, apod. Obecně většinou ztráceli přidanou hodnotu své služby nebo omezovali uživatele, což vedlo opět k neřešení této situace

Výhody pro poskytovatele

Za největší výhody pro poskytovatele považuji zejména:

 • Ověřený uživatel – jako poskytovatel vím, že uživatel skutečně existuje, že je částečně či plně validován. Snižují se mi tak případné režijní náklady v podobě nedoručitelných zakázek či fiktivních objednávek.
 • Aktuální údaje – Pokud mám aktuální údaje uživatele, mohu je využít zejména na různé notifikace (např. potvrzení odeslání objednávky), případně své klienty marketingově oslovovat.
 • Snadná registrace – v podstatě celý proces registrace odpadá. Uživatel se pouze přihlásí pomocí MojeID a nemusí se zdlouhavě registrovat. Tím zabráníme hned několika neduhům:
  • Zkušenost uživatele – s MojeID již umí pracovat a nezalekne se tak registrace
  • Registrační formulář neodradí potenciálního zákazníka. Proces nákupu (nebo požadované akce – příspěvek ve fóru) je opět o poznání kratší a snazší.
 • Kompatibilita s OpenID – poskytovatel může nabídnout přihlášení jak pomocí MojeID, tak pomocí OpenID. Jedná-li se o český e-shop, bude spíše propagována služba MojeID.
 • Dohledání uživatele – Bude-li mít uživatel ověřený OP, je možné se s ním i soudit.
 • Nízká náročnost implementace – zavedení přihlašování pomocí MojeID je pro administrátora webových stránek snadnou záležitostí. Více o zavedení MojeID.
 • Konkurenční výhoda – bude-li MojeID úspěšné, uživatelé budou vyhledávat ty poskytovatele, které jim přihlášení pomocí MojeID nabídnou a využijí tak jejich služeb. Toto bude ještě více podpořené CZ.NICem, který plánuje reklamní kampaně na podporu projektu MojeID.
 • Spojení se současným účtem – pokud je uživatel již registrovaný, může mu poskytovatel nabídnout snadné řešení v podobě svázání původního účtu s MojeID.

Povinnosti a možnosti

Mezi základní povinnost patří nakládání s osobními údaji – poskytovatel služby se zavazuje zacházet se získanými daty podle zákona o ochraně osobních údajů. Tedy poskytovatel služby si řeší tuto otázku sám. MojeID pouze data poskytne – po odsouhlasení předání dat uživatelem.

Poskytovatel si může vybrat, zda-li mu postačí základní ověření heslem nebo bude vyžadovat přihlášení certifikátem (vyšší bezpečnost).

Poskytovatel má na výběr ze dvou variant: Ti první zavedou MojeID sami, ale nezískají všechny výhody. Druhou možností je podepsání smlouvy s CZ.NICem, kde se zavazuje k podmínkám používání uživatelských dat. Tento poskytovatel pak přes MojeID získává nadstandardní služby. Podpis smlouvy s CZ.NICem je za poplatek 1.000 Kč bez DPH / rok. Více o variantách.

Seriál „Jak na MojeID“

Přečtěte si také další články v tomto seriálu o službě MojeID:

Jak na MojeID – představení
Jak na MojeID – z pohledu uživatele
Jak na MojeID – z pohledu poskytovatele
Jak na MojeID – závěrem