Najít vhodný název – ať už pro cokoliv – není tak lehké, jak by se zprvu mohlo zdát. Ve firmě nyní stojíme před výzvou přejmenování společnosti ze současného „Hlaváček Webdesign s.r.o.“ na …
A tady jsme skončili :)

Změna jména by každopádně měla přinést svěží vítr do plachet firmy,
nový název je mnohdy prvním krokem k růstu…

V článku nabízíme obecné úvahy a postupy pro hledání nového názvu. Ty lze snadno uplatit nejen v případě hledání názvu pro společnost, ale i při vymýšlení názvu projektu, pojmenování služby, apod.

Proč nové jméno společnosti?

 • Čeká nás řada změn a název by tak podpořil „novou éru“ společnosti
 • Firma už není o jednom člověku a v názvu nemusí být obsaženo „Hlaváček“
 • Máme problém s telefonováním: Telefon zvedám slovy „Dobrý den, Kolařík, Hlaváček Webdesign, co pro Vás mohu udělat?“ a častou reakcí je „Dobrý den, pane Hlaváčku …“
 • Problém s diktováním mailové adresy – no zkuste nadiktovat jiri@hlavacek-webdesing.cz do telefonu. Vypadá to asi takto: „info@ hlaváček – bez diakritiky hla-va-cek, pomlčka, webdesign, píše se to web-de-sign, měkké i, dvojité w, tečka cz“.

Názvy mění i velikáni. Věděli jste například, že: Google byl dříve Back Rub,
Nissan byl původně Datsun a Pepsi Cola se v počátcích honosila názvem Brads Drink?

Jaký by měl nový název být?

Několik základních požadavků vycházející z aktuálního trendu:

 • Lehce pochopitelný, vyslovitelný a zapamatovatelný
 • Dostatečně výrazný. Z názvu by mohl (ale není nutné!) napovídat, v jaké oblasti firma působí.
 • Měl by jít snadno vyhláskovat nebo vyslabikovat.
 • Maily by měly vypadat dobře, stejně tak by mělo být snadné je nadiktovat např. po telefonu
 • Dostatečně krátký
 • Moderní a rázný
 • Nemělo by být snadno zaměnitelné k zapletení (Adidos vs. Adidas)
 • Libozvučný – měl by jít prostě přes jazyk dobře vyslovit

Máme čtyři typy názvu

Školně se dá název začlenit do čtyřech základních typů:

 • Názvy popisné (Pražské vodovody) – z názvu je více než patrné co firma dělá, kde působí
 • Názvy vymyšlené (Google, Kleenex) – názvy zpravidla nic neznamenají ani nepřipomínají. Často vznikají ze zkratek, zkomolenin, aj.
 • Názvy zkušenostní (Explorer, United) – mají lidem připomínat nějakou zkušennost, činnost
 • Názvy evokující (Yahoo, Apple) – často nesouvisí s oborem a mají vyvolat různé emoce, působit až extravagantně

Jak se dopídit nového názvu?

 1. Definovat, co si od nového jména slibujeme. Co by mělo vyznačovat, jak by mělo působit, jaké emoce by mělo vyvolávat.
 2. Udělat nějaký brainstorming na výběr nového jména => vznikne nám tak řada názvů
  Brainstorming je vhodné vhodné spojit s nějakou firemní akcí – teambuildingem. Zde by mohlo dojí k dobrým a podnětným nápadům. Zejména uvolněná neforemní a nepracovní atmosféra udělá své.
 3. Ze seznamu vyházet nevyhovující slova
  1. která se nám nelíbí, opakují, nejsou vhodná, apod.
  2. zkusit vygooglit, zda-li není název existující a něco neznamená
  3. ověřit v OR (justice.cz), zda nový název již nějaké firma nepoužívá
  4. zjistit dostupnost domén a dalších souvisejících záležitostí
 4. Úzký výběr – máme pár názvů v úzkém výběru – například tři jména.
  1. Oslovíme známé a přátele. O spolupráci můžeme požádat i klienty či partnery.
  2. Těchto se zeptáme na jejich názor a pocity. Samozřejmě nás zajímá, který název se jim nejvíce líbí. Můžeme to pojmout formou dotazníku či jakousi anketou.
   Neměli zapomenout poděkovat všem, kteří nám významnou měrou pomohou – třebas formou dárečku.
 5. Máme vybráno :)

Krok 1. – Definovat požadavky názvu

Po několika obědech a pár diskusích jsme se v rámci výběru nového jména dostali o kousek dál a dohodli jsme se, že:

 • obecně dodržíme všechny základní požadavky (uvedené výše)
 • Co se týče typu názvu, budeme se pohybovat mezi kategoriemi: vymyšlené a evokující
 • název bude jednoslovný a krátký (ideálně kolem 5 až 7 znaků), maximum je 10 znaků
 • nebudeme používat problematická písmena (pokud možno i/y – nebo jen jedno, znaky jako ‚W‘ nebo zdvojená písmenka „cool“)
 • název by měl znít česky – čeština je hezký jazyk, tak toho využijeme. Nemusí to být ryze české, ale mělo by to jít česky vyslovit. Nemělo by docházek k žádným záměnám písmenek (‚c‘ => ‚k‘).
  Angličtina může být, obecně nevadí, ale není upřednostňovaná
 • ideálně krátké a výstižné jako „h1“
 • vytáhnout zkratku z oboru – nějaké moderní technologie (HTML 5, CSS3), způsoby, apod.
 • název může být smyšlený. Nemusí tedy nic znamenat. Může vzniknout jako spojení více slov
 • bylo by fajn použít nějakou symboliku, není ale nutné. Symbol v podobě zvířete (včela = pilná) nebo techniky (h1 = nadpis hlavní úrovně).
 • název by měl být pochopitelný laickou veřejností. Pokud se nám navíc povede to, že odborná veřejnost najde v názvu skrytou odbornou pointu, jedině dobře.
 • V okolí můžeme nabírat inspiraci – encyklopedie zvířat, květin, latinské názvy, Řecká mytologie. Dále v jiných oborech (parfémy, rybářské potřeby, boty, prádlo, apod.)
 • V případě dobrého ošetření by mohl název obsahovat číslici, která lze přečíst, tzv. „hra s fonetikou“ (100dola, z5, 100ka, apod.). Zde je nutné dát si pozor, aby název nepůsobil amatérsky a teenegersky.

Nyní jsme zase o kousek dále – máme celkem jasně dané hranice a pravidla, jak by měl název vypadat. Nové názvy již vymýšlíme a sepisujeme si je.

Pokud by se našel někdo s dobrým tipem, doporučením nebo přímo názvem
=> sem s ním. Snahu určitě odměníme:)

Pokračování článku: Jak jsme hledali jméno II.