Chtěli byste umět napsat článek, který si čtenáři s radostí přečtou až do konce? Nabízím několik užitečných tipů a celkové zamyšlení nad vlastním psaním článků.

V minulém dílu Jak napsat kvalitní článek jste se dozvěděli, že před vlastním psaním je důležité rozmyslet si, co a pro koho budete psát. Také jsem nabídl jsem několik tipů k napsání zajímavého obsahu.

Nyní se dozvíte jak článek naformátovat, na co nezapomenout při publikaci a jak moc je důležitá zpětná vazba.

3. Naformátuji, upravím, doladím

Pokud jste postupovali podle mého doporučení, máte pravděpodobně hutný kus textu, který není pro čtenáře nikterak zajímavý. Upravte ho a dolaďte tak, aby zajímavým byl. Poradím vám, pár základní – zato neuvěřitelně funkčních – fíglů.

Zásadní chybou začínajících autorů je právě formátování a celkový vzhled článku.

Odstraňte zbytečné

Je dobré (velmi dobré) odstranit přebytečné věty. To, co tam být nemusí, prostě smažte. Nevadí, že se délka zkrátí. A překousněte i fakt, že jste to právě pracně napsali. Pořád mějte na mysli, že nudit čtenáře nezajímavými a dlouhými pasážemi není vaším cílem. Vyhoďte zbytečná příslovce (např. výjimečný, neobvyklý, apod.) a vyvarujte se frázím a klišé, které lidé nemají rádi (např. „Vánoce klepou na dveře“ nebo „Kuchyně dělá domov“).

Pokud narazíte na část, která logicky do článku nepatří – vyhoďte celý blok či kapitolu. Připravte ucelený článek, který se zabývá jednou základní myšlenkou.

Použijte formátování

Celý článek nyní pečlivě naformátujte. S rozvahou, samozřejmě. Prvně definujte nadpisy všech úrovní. Čleňte text na odstavce a nezapomeňte na základní a vysoce efektivní způsob zvýraznění textu: tučně a kurzívou. Pokud je to vhodné, použijte seznamy (číslovaný, nečíslovaný) a nebojte se tabulek.

V případě technického článku naformátujte ukázku zdrojového kódu tak, aby byl kód na první pohled jasně oddělený od obsahu článku. Navíc jsou zde specifická pravidla – například neproporcionální písmo, číslování řádek, a další.

Oblíbeným prvkem jsou citace.
V rámci textu uveďte kratší větu, která na sebe poutá pozornost.

Pokud je to ve vaší kompetenci, připravte článek tak, aby se dal číst: zvolte vhodnou barvu pozadí a písma, velikost a typ fontu, řádkování, … Malý modrý text na žlutém pozadí skutečně nikdo nepřečte.

Tato kapitola: hrubě v bodech => rozepsaná a naformátovaná

Dodejte multimédia

Doplňte článek o grafy, populární infografiku, fotografie, videa, screencasty a další multimediální obsah. Pokud nemáte materiály v přímé souvislosti, doplňte článek o dekorační fotografie – takové, které dodají článku atmosféru. Nebojte se vložit velký obrázek, pokud je to vhodné.

Kontrola obsahu

Mluvíte pod titulkem o tom, co je v něm uvedeno? Přečtěte si po sobě, co jste napsali. Je to skutečně to, co jste chtěli říci? Nemáte tam věcné chyby? Nemluvíte v různých pádech a číslech? Používáte stejná slova a označení? Opravte případné překlepy.

Ověřte si, zda se příliš neopakujete – ať už jde slovní obraty či slova. Jistě, písmenko ‚a‘ prostě použít musíte, ale to neznamená, že každá druhá věta musí začínat spojením „A tak jsem …“.

Pokud zmiňujete odborné termíny, názvy či jména – vždy si raději ověřte, že jste je napsali správně. Není nic trapnějšího, než popisovat vámi oblíbený produkt od „Eplu“, když nevíte, jak se to píše.
Pošlete článek ke korektuře, použijte encyklopedii, český slovník nebo slovník cizích slov. V dosti případech může být nápomocen i Google – špatné slovo rovnou pozná a nabízí: „Měli jste na mysli…“, případně podle počtu nalezených výsledků můžete často dobře tipnout.

Jste Čech/Češka? Tak to napište podle naší mluvnice. Hrubky a jiné chyby jsou opravdu nežádoucí. Zaměřte se na správnou gramatiku. Pamatujete, jak ve škole paní učitelka říkávala, že nesmíte napsat milostný dopis s chybami, jinak vás nebude nikdo chtít? Věřte, že u obchodních textů to platí také.

Nakonec zmíním, že existují jistá typografická pravidla. Dobří autoři je znají a používají. Jedná se zejména o psaní předložek, zkratek, čísel (pořadová, telefonní, metrická), data a času. Typografie dále pojednává o psaní interpunkčních znamének (tečka, čárka, …), pomlček, uvozovek i závorek.

4. Publikuji

Hotový článek si nenechám pro sebe a publikuji ho. Kam a jakým způsobem je už na vás. Většinou přes redakční systém svého blogu, mailem v podobě newsletteru, ve formátu PDF a další. Možností jak publikovat vaše dílo je skutečně nepřeberné množství.

Pokud je to potřeba, dejte o svém článku vědět:
zařiďte si RSS kanál, vložte odkaz na svojí zeď Facebooku, tweetněte to, …

Pozornost věnujte i tomu, kdy článek publikujete. Kdy jsou vaši čtenáři aktivní? Ohlídejte si, abyste nepublikovali v něčím stínu (když čtenáři směřují svojí pozornost jinam). Pokud znáte svojí cílovou skupinu, pak pravděpodobně víte, kdy vychází jaká periodika – využijte toho.

Pozor na to, jakým způsobem si čtenáři váš článek prohlédnou: bude to na počítači, notebooku, iPadu nebo RSS čtečce? Nezapomeňte ani na stále dosti početnou skupinu těch, kteří si článek vytisknou a přečtou později.

Nepublikujete, ale odevzdáváte?

Pokud nejste přímo tím, kdo může článek poslat do světa, mějte na paměti:

  • Nepřidělávejte nikomu další práci – jste placeni (či jinak odměněni) za to, abyste odevzdali článek. Nic víc, nic míň. Rozhodně nepomáháte tím, že to po vás musí někdo přeformátovávat z Wordu, louskat z jiné znakové sady, shánět si nové obrázky v potřebné kvalitě a přepisovat něco ručně.
    Zkuste se zamyslet nad tím, jak s tím dotyčný bude pracovat a pokuste se mu vyjít vstříc. A pokud je to jen trochu možné, neházejte mu klacky pod nohy.
  • Akceptovatelný formát – volte takový, aby dotyčný mohl soubor otevřít.
  • Úroveň formátování – záleží na tom, jak se bude dále článek zpracovávat. Rozhodně ale neprohloupíte, když se budete držet pouze základního stylování: tedy nadpis, odstavec, tučně, kurzíva a seznam. V drtivé většině to bohatě stačí k tomu, aby dotyčný obdržel dostatečně formátovaný obsah.
  • Přiložte média – pokud uvádíte v obsahu fotografie či jiná média, přikládejte vždy jejich originál, či odkaz na originál. Obrázek vložený do Wordu opravdu není to správné.
  • Komunikujte – není na škodu přidat do mailu, kterým práci odevzdáváte, pozdrav, zmínku o tom, co vlastně posíláte a připojte potřebné přílohy. Zmínil jsem předmět? Uveďte jasný předmět e-mailu!

5. Zhodnotím a získám zpětnou vazbu

Záleží na tom, jaký článek a kam jste publikovali. Obecně platí, že vlastním odesláním článku to většinou nekončí:

Aktivně se zajímejte o to, co se nadřízenému redaktorovi nelíbilo a co upravil. Pokud prochází článek korekturou (technickou, věcnou, jazykovou, apod.) zkuste se poučit z chyb tak, abyste je příště neudělali.

Hodnoťte zpětnou vazbu

Přemýšlejte o tom, co vám kdo ke článku řekl. Ať už se jedná o kladné či negativní hodnocení, přijměte ho a zapracujte. Pokud je potřeba, odpovídejte a reagujte.

Některý článek se povede více, jiný méně. To nevadí, tak to je.

Doporučení, co máte příště udělat lépe (od někoho, kdo tomu rozumí, nebo je vaším cílovým čtenářem), zvažte, zapracujte nebo se poučte pro příště. Často se jedná o připomínky typu: „Tenhle blok se mi líbil“, „Ten závěr nebyl dostatečný“, „Příliš dlouhý“, „Nudná pasáž“, apod.

Nabídněte možnost zpětné vazby: komentáře, diskuse, sdílení článku. Na komentáře reagujte a diskutujte.

Sledujte chování a aktivitu čtenářů – zejména návštěvnost a dosahování vytyčených cílů.

Závěrem

Doufám, že jsem mohl nabídnout ucelený pohled na to, jak napsat kvalitní článek. Informací jsem nabídl spoustu, ale téma jsem však rozhodně nevyčerpal.

Po přečtení článku se z vás nestane výborný copywritter (za toho se ani sám nepovažuji). Přesto doufám, že jsem nabídl užitečné tipy. Chtěl jsem poukázat na to, že udělat z nepoužitelného balastu čitelný článek, není až tak těžké. A že kromě vlastního psaní na klávesnici, se kvalitní článek skládá z mnohem větší mozaiky menších i větších prací a postupů.