Neformální popis „běhání po úřadech v ČR“, aneb jak snadno lze založit společnost s ručením omezeným…

Úvodem

Původní idea o společnosti se zrodila již dávno… Nicméně začátkem prosince se přešlo od vize k realizaci a stanovil se termín založení na březen roku 2008, kdy toto byl termín, který se odhadl jako dostačující pro sehnání veškerých potřebných informací, rozjednání všech náležitostí apod.

A tak po více jak dvou měsících měsících je vše připravené a zbývá již jen formalitka…

Oficiálně založit společnost

Středa 20. 2. 2008

Dopoledne proběhla naše poslední „válečná porada“, kdy jsme před vlastním založením projednali jednotlivé body smlouvy a dořešili poslední detaily.

Na desátou hodinu byla domluvena schůzka s notářkou. Z drtivé většiny byly veškeré podklady připravené a tak se vlastní notářský zápis zvládl za čtyři hodinky. S notářkou jsem byl velice spokojen, líbil se mi její profesionální a zodpovědný přístup, kdy celou smlouvu po částech četla nahlas, znala odpovědi na veškeré dotazy, uměla poradit v celé problematice. Na mojí žádost mi vystavila i výpis z katastru nemovitostí na sídlo. Od notářky jsem odcházel s velice dobře připravenými podklady. Nakonec neodmítla ani společné foto:)

Čtvrtek 21. 2. 2008

Zašel jsem k soudu, kde jsem potřeboval získat výpis z rejstříku trestů, který je potřeba od jednatele společnosti. U vchodu jsem prošel důkladnou kontrolou (asi jako na letišti) a příslušnice Policie ČR se za pomoci detektoru kovů přesvědčila o tom, že nemám u sebe žádné zbraně ani nože a prohlédla mi batoh. Dál jsem šel o druhého patra, dveře 24, kde jsem si vyzvedl kolek na žádost. Následně v prvním patře, dveře 11, jsem s vyplněnou žádostí a kolkem po chviličce čekání získal potvrzení o tom, že můj rejstřík trestů je bez záznamu (sám jsem se divil :) a jsem tedy způsobilý k právním úkonům jako jednatel. Bylo to rychlé, snadné a víceméně bez čekání.

Pátek 22. 2. 2008

Hned po ránu jsem měl domluvenou schůzku s bankéřem, kdy jsem potřebovala založit bankovní účet pro kmenové jmění zakládané společnosti. Požadavky na účet a veškeré možnosti jsem již znal z předchozí schůzky. Vlastní proces založení účtu byl velice snadný a rychlý. Zde bych rád podotkl, že můj bankovní poradce je profesionál ve svém oboru a tak jsem zmíněnou rychlost a profesionalitu očekával. Byl jsem velice spokojen.

I když neměli na živnostenském úřadě pracovní den, dozvonil jsem se a dostal na úřad. Od ne zrovna příjemné paní (ale to se dá chápat, pátek, chvíli před obědem, jedna jediná na úřadě) jsem vyzískal potřebné formuláře pro získání živnostenského oprávnění. Také jsem získal informace o tom, jaké položky mám vyplnit. Kartou jsem uhradil poplatky za vystavení ŽL.

Pondělí 25. 2. 2008

S vyplněnými žádostmi, dokladem o zaplacení a dalšími potvrzeními jsem se opět zastavil na ŽÚ a podal žádost o vystavení živnostenského oprávnění. Slečna byla velice příjemná, zřejmě potěšená kompletností žádosti, a řekla mi, že za týden se mohu zastavit. To jsem jí ale hezky poprosil, jestli by to nemohlo být ve středu – slečna se usmála a řekla, že mohlo:) Rychlé, bez front, bez čekání, bez problémů.

Středa 27. 2. 2008

Jak bylo domluvené na ŽÚ, měl jsem vystavené živnostenské oprávnění – akorát jsem podepsal převzetí. Jak jsem vešel do dveří, slečna již během telefonování sahala po mém spisu. Opět bez čekání a bez front.

U soudu jsem byl opět prověřen příslušnicí Policie ČR, zda neohrožuji nebohé občany nějakými zbraněmi. Opět jsem musel do druhého patra do dveří 24, kde jsem zaplatil příslušné kolky k žádosti a v prvním patře, ve dveřích 11 – podatelna, jsem podal žádost o zápis společnosti do obchodního rejstříku. Paní podklady pouze spočítala, řekla, že jsou kompletní a abych do 10 dnů (pravděpodobně pracovních) očekával vyjádření prostřednictvím pošty. Opět rychlé a bez čekání. Paní milá a příjemná.

Zastavil jsem se na poště, kde jsem nechal zřídit přeposílání veškeré korespondence z Plzeňské adresy na Pardubickou. Paní příjemná a v pohodě, ukázala mi, jak žádost vyplnit. Přede mnou byly asi dvě osoby, co vyzvedávali nějakou poštovní zásilku. Rychlé a snadné, víceméně bez čekání.

Středa 5. 3. 2008

Dnes jsem dostal doporučený dopis od soudu na mojí adresu trvalého bydliště.

Pondělí 10. 3. 2008

Ráno jsem si na poště vyzvedl dopis od soudu. Stálo tam, že společnost byla zapsána do obchodního rejstříku:) Ale byla tam i nějaká výtka, které jsem nerozuměl a tak jsem se šel informovat.

U soudu jsem byl zcela nečekaně prověřen příslušníkem Policie ČR a jeho detektorem kovů. Informoval jsem se na podatelně, dveře 11, jak mám postupovat. Byl jsem odkázán na paní, vyšší soudní úřednici, která mi zaslala výše zmíněný dopis, dveře 22. Zde jsem se dozvěděl, že mojí chybu upravila a právně způsobilou jí zapsala do obchodního rejstříku. Vše tedy v pořádku. Ještě jsem jí požádal, aby mě nasměrovala na úřednici, kde se mohu zříci možnosti odvolání – byl jsem odkázán na správu společností s ručením omezeným, dveře 12. Tady jsem akorát ukázal občanku, podepsal papír a bylo. Zbývalo jediné – to nejdůležitější – získat výpis z obchodního rejstříku – dveře 24, kde jsem za vyplněnou žádanku a malou úplatu získal tolik potřebný výpis z OR. Závěr? Opět všichni příjemní a i přes pendlování mezi patry bylo celé vyřizování snadné a rychlé.

Zastavil jsem se na ŽÚ, kde jsem žádal o vystavení nových ŽL – nyní již s IČ. Slečna, u které jsem byl minule dnes neordinovala, byl jsem tedy o dveře vedle. Paní byla v pohodě, chtěla mi vystavit ŽL za týden, ale já věděl, že můžou být pozítří a také jsem to žádal. I když původně nechtěla, slíbila mi jejich vystavení na středu. Z mé strany spokojenost.

Nu, zbývalo uvolnit peníze. Byl jsem domluven s bankéřem na pátou hodinu večerní (tj. po zavírací době). Většina dokladů byla již připravena (ať žije fax). Jednalo se zejména o: zřízení běžného účtu, žádost o vystavení platebních karet + jejich pojištění, zřízení internetového bankovnictví + příprava čipovek pro přístup, nastavení limitů apod. Jak jsem již zmínil, bankéř je profesionál a vše proběhlo naprosto hladce, komplexně a bez problémů – jen se nám to trošku protáhlo…

Středa 12. 3. 2008

Na ŽÚ jsem vyzvedl hotové ŽL – vydala mi je jiná paní, bez problémů, bez čekání. Dále jsem pak zařídil žádost o plátcovství DPH, nahlásil na FÚ všechny daně, které bude společnost platit, nahlásil na SSP zaměstnance, ohlásil je také na ZP…

Hotovo

A tím bych řekl, že je vše důležité vyřízené. Už zbývá jen počkat na potvrzení od FÚ a na platební karty. Společnost je založená, veškeré náležitosti splněny.

Úvaha nad rychlostí založení

Vlastní formální založení společnosti mi trvalo zhruba tři týdny, nicméně dalo by se to zvládnout mnohem rychleji. Např.: v pátek podepsat smlouvu a založit účet, v pondělí vyzvednout výpis z RT dojít na ŽÚ a zažádat o ŽL, ve středu je vyzvednout a dojít k soudu. Za týden ve středu by byl výpis z OR, dojít na ŽÚ a do banky. Společnost založená. Pak akorát v pondělí vzyzvednout ŽL. Společnost je tedy možné založit do čtrnácti dnů a to naprosto s přehledem:) Jen toho lítáního a papírováního by nemuselo být tolika.

A výsledek?

Koldasoft, s.r.o.